Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

SPOECZNA POTRZEBA PAMICI OSOBY I DZIEA Droga ycia Prymasa Stefana Wyszyskiego WWW Chrzest Polski prof. Ryba WWW

Lublin: Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Biłgoraj: Droga życia Prymasa Tysiąclecia - wystawa

Chełm: Misja kulturowa i cywilizacyjna Polski w kontekście 1050. rocznicy chrztu