Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Czy moliwy jest dialog_ Dzie Prymasowski Zamos WWW 2 Dewajtis LOGO 5 XX OKWB Do slidera 22 darmo_dostaliscie 1

Lublin: Czy możliwy jest dialog chrześcijan z muzułmanami?

Zamość: I Dzień Prymasowski

Zamość: Dewajtis - VI Zamojskie Dni Kresowe

Etap diecezjalny

Podziel się Słowem