Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy w Lublinie

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

w- do - od poza WWW spichlerz_www NMW WWW do slidera Znam swj region Ragionalici IX WWW XX OKWB Do slidera 22 darmo_dostaliscie 1

Lublin: W-OD-DO-POZA - Religie i Kościoły wobec odchodzących i przychodzących

Lublin: Spichlerz Duszy

Nałęczów: Niedokończone Msze Wołyńskie

Zamość: Znam swój region

Zamość: Regionaliści IX

Etap diecezjalny

Podziel się Słowem